Ra đườɴԍ sau 22 ԍιờ đêм, sẽ ʙị ʙắт và đưᴀ về khu cácн ʟʏ không cầɴ ʟý do

Chính thức người dân ra đường sau 22 giờ không có lý do đã bị đưa về khu cách ly tập trung tại các nhà văn hóa, sau khi quy định có hiệu lực từ đêm mai 30/1.

Đúng 22 giờ chính quyền tỉnh bắt đầu thực hiện “lệnh giới nghiêm”. Theo đó, những ai ra đường sau 22 giờ không có lý do đã bị đưa về các khu cách ly tập trung tại nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Chính quyền tỉnh các thành phố đã bố trí chỗ ngủ, đồ dùng thiết yếu tại các địa điểm cách ly tập trung trên. Tất cả những người bị đưa về đây sẽ được lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt và có người bảo lãnh về nhân thân, nơi ở, làm việc mới được ra về.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Cσνι∂-19 tỉnh, kiểm tra trường hợp ra đường sau 22 giờ đêm qua,mà không có lý do chính đáng

Vì vậy người dân bị đưa về các khu cách ly tập trung tỏ ra ngỡ ngàng vì không nghĩ chính quyền làm quyết liệt đến vậy. Trong số đó, có cả những người nước ngoài, vì không chấp hành quy định của chính quyền tỉnh.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Cσνι∂-19 tỉnh, đã chỉ huy 13 đội tuần tra, với 150 người đi tuần tra tất cả các tuyến đường, phố trên địa bàn.

Theo ông, việc kiểm soát người dân ra đường sau 22 giờ là biện pháp nâng nâng cấp độ công tác phòng chống dịch Cσνι∂-19, thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch của tỉnh.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch Cσνι∂-19, việc hạn chế người dân ra đường lúc này là cần thiết. Chính vì vậy, việc triển khai các tổ tuần tra vừa đảm bảo an ninh trật tự, lại giám sát được người từng đến các ổ dịch, vùng dịch, cũng như các trường hợp trốn cách ly”.

Được biết, các tỉnh thành phố sẽ triển khai quy định trên cho đến khi tình hình dịch bệnh Cσνι∂-19 lắng xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This carousel is empty, please add some logos.